ORGANIZACIJA NASTAVE

Ikona

Organizacija nastave za JUOŠ " LukavacGrad" Lukavac

Podnaslov

Slika

1.1. Raspored časova:

 • Definiranje rasporeda časova na temelju školskog kurikuluma i smjernica Ministarstva obrazovanja.
 • Prilagodba rasporeda zahtjevima nastavnog kadra i dostupnosti učionica i laboratorija.
 • Redovito ažuriranje rasporeda i obavještavanje učitelja, učenika i roditelja o eventualnim promjenama.

1.2. Izbor nastavnih materijala i udžbenika:

 • Analiza i evaluacija dostupnih nastavnih materijala i udžbenika za svaki predmet.
 • Suradnja s nastavnicima i stručnim suradnicima pri odabiru najprikladnijih materijala.
 • Osiguravanje dostupnosti materijala za sve učenike, uključujući digitalne resurse i online platforme.

1.3. Organizacija nastavnih aktivnosti:

 • Planiranje i provođenje različitih nastavnih aktivnosti, kao što su predavanja, radionice, laboratorijske vježbe i terenske posjete.
 • Koordinacija s vanjskim stručnjacima i gostujućim predavačima za obogaćivanje nastave.
 • Praćenje napretka učenika i pružanje povratnih informacija o njihovom radu.

1.4. Integracija tehnologije u nastavu:

 • Promicanje upotrebe suvremene tehnologije i informacijsko-komunikacijskih alata u nastavi.
 • Osiguravanje pristupa računalnim laboratorijima, internetskim vezama i relevantnim softverskim aplikacijama.
 • Obuka nastavnika za učinkovitu upotrebu tehnologije u procesu podučavanja i učenja.
0 0
© 2024 juoslukavacgrad.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR