UPOSLENICI

 

UPRAVA ŠKOLE

prof.Lejla Kovačević, direktor

prof.Nedim Osmanović, pomoćnik direktora

dip.pravnik Jasmin Čobo, sekretar škole

 

dr.sci. Alma Avdić, pedagog

dipl.pedagogo-psiholog Irma Ibrišević, pedagog

dipl.defektolog-oligofrenolog Azra Ahmetašević, defektolog

Ajša Đulić,saradnik za administrativno finansijski radnik

Adin Morankić, bibliotekar

Tenzila Kurtić, referent za administrativne poslove

 

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

 1. Jasmina Begić
 2. Vesna Sakić
 3. Amela Suljić
 4. Elmedina Halilagić
 5. Fikreta Džindo
 6. Biljana Mahovkić
 7. Alma Ćatić
 8. Larisa Šiljegović
 9. Aida Murgić
 10. Mersija Halilagić
 11. Šehida Mujić
 12. Emira Mehinović
 13. Jasmina Zejnilović
 14. Meldina Subašić
 15. Hamida Toplak
 16. Selvedina Vehabović
 17. Mirela Ibeljić
 18. Alisa Baćić
 19. Enisa Mašić-Aljukić

 

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

 1. Amela Krnjić, nastavnik B/H/S jezika i književnosti
 2. Ramzija Čajić, nastavnik B/H/S jezika i književnosti
 3. Sabina Memić, nastavnik B/H/S jezika i književnosti
 4. Almira Mujagić, nastavnik B/H/S jezika i književnosti
 5. Erna Nuhić, nastavnik B/H/S jezika i književnosti
 6. Emira Ibrahimović, nastavnik B/H/S jezika i književnosti
 7. Emir Harčin, nastavnik B/H/S jezika i književnosti
 8. Slobodanka Lukanović,nastavnik engleskoj jezika
 9. Nedim Osmanović, nastavnik engleskoj jezika
 10. Azra Kurtić, nastavnik engleskoj jezika
 11. Lejla Osmanović, nastavnik engleskoj jezika
 12. Sadina Mumbašić, nastavnik engleskoj jezika
 13. Jasminka Puškar, nastavnik engleskoj jezika
 14. Mediha Kišić, nastavnik engleskoj jezika
 15. Jasminka Okanović, nastavnik njemačkog jezika
 16. Erna Đozić, nastavnik njemačkog jezika
 17. Edisa Gačanović, nastavnik turskog jezika
 18. Amela Salkić,nastavnik matematike
 19. Amra Bektić, nastavnik matematike
 20. Šejla Nurkanović, nastavnik matematike
 21. Melika Kovačević-Vujanović, nastavnik matematike
 22. Ninela Osmić, nastavnik matematike
 23. Anela Alić, nastavnik fizike
 24. Maid Glavinić,nastavnik fizike
 25. Rabija Bektić,nastavnik biologije i hemije
 26. Alma Ograšević,nastavnik biologije i hemije
 27. Sanel Salkičić, nastavnik prirode i biologije
 28. Hasida Isaković,nastavnik kulture življenja
 29. Aurela Humić-Memić, nastavnik kulture življenja
 30. Almira Hasanhodžić,nastavnik historije i geografije
 31. Mirela Begić nastavnik historije i geografije
 32. Enes Iljazagić, nastavnik historije i geografije
 33. Adnan Kovačević,nastavnik historije i geografije
 34. Selveta Hasanhodžić, nastavnik tehničke kulture
 35. Aida Osmanović, nastavnik informatike i tehničke kulture
 36. Edisa Bektić, nastavnik informatike i tehničke kulture
 37. Muhamed Tupkušić, nastavnik informatike
 38. Almazaga Dropić, nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 39. Mediha Ibrahimagić,nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
 40. Zuhdija Salkić,nastavnik likovne kulture
 41. Amra Selimović,nastavnik muzičke kulture
 42. Adnan Salkić,nastavnik muzičke kulture
 43. Hasiba Saračević, nastavnik islamske vjeronauke
 44. Muris Tufekčić,nastavnik islamske vjeronauke
 45. Samira Krnjić,nastavnik islamske vjeronauke
 46. Alma Poljić-Alić,nastavnik islamske vjeronauke
 47. Miodrag Brkan,nastavnik katoličkog vjeronauka

 

ASISTENTI U NASTAVI

 1. Dijana Omerdić
 2. Nedim Nukić
 3. Adina Softić
 4. Mediha Kišić

 

POMOĆNO OSOBLJE

 1. Fikret Halilagić , domar
 2. Edin Halilagić, higijeničar-ložač
 3. Behija Karahmetović, higijeničar
 4. Hasna Kovačević, higijeničar
 5. Medina Čajić, higijeničar
 6. Tahira Štalić, higijeničar
 7. Fuada Begić, higijeničar
 8. Vahdeta Hasanović,higijeničar
 9. Esmina Osmanović, higijeničar
 10. Almir Jašarević, higijeničar 

 
0 0
© 2024 juoslukavacgrad.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR