VIJEĆE UČENIKA

Slika

Vijeće učenika je demokratsko tijelo koje predstavlja glasove učenika u školi. Glavna svrha Vijeća učenika je promoviranje participacije, suradnje i osnaživanja učenika u školskom okruženju.

Vijeće učenika ima važnu ulogu u donošenju odluka koje se tiču učenika, kao što su organizacija školskih događaja, poboljšanje uvjeta učenja, rješavanje problema i iznošenje prijedloga za unaprjeđenje škole. Učenici koji su izabrani u Vijeće predstavljaju interese svojih kolega, slušaju njihove ideje i mišljenja te ih prenose na sastancima Vijeća.

Vijeće učenika također potiče aktivno sudjelovanje učenika u školskim aktivnostima, volontiranje, humanitarne akcije i promicanje pozitivne školske klime. Kroz Vijeće učenika, učenici imaju priliku razvijati svoje vještine vođenja, timskog rada, komunikacije i donošenja odluka.

Osim toga, Vijeće učenika organizira redovite sastanke na kojima se raspravljaju pitanja i ideje učenika, razmatraju prijedlozi te se donose odluke koje utječu na školsku zajednicu. Otvorenost, transparentnost i demokratsko odlučivanje temelji su rada Vijeća učenika.

Vijeće učenika pruža platformu za učenike da izraze svoje mišljenje, sudjeluju u oblikovanju školske politike i stvaraju pozitivne promjene u svojoj školi. Kroz svoj rad, Vijeće učenika potiče osjećaj pripadnosti, odgovornosti i aktivnog sudjelovanja učenika u školskoj zajednici.
Sastav Vijeća učenika u šk.2023/2024. godinu:
1. Imamović Ema
Jaranović Emir
Sadiković Ema
Kišić Hana
Fatušić Benjamin
Nuhić Sara
Sinanović Anesa
Mehinović Adna
Hrnjičić ADIN
Imamović Hena
Kurtić Emina
Karahasanović Iman
Ćatić Maida
Mujagić Laura
Salihović Lea
Suljkanović Ajdin/Ćosić Belma
Hodžić Nerma
Bajrić Amar
Fatušić Emina
Mijatović Kristina
Sakić Nadina

 

Odluke i obavještenja

Slika

Vijeće učenika donijelo odluku o organizaciji humanitarne akcije za lokalnu zajednicu

Vijeće učenika naše škole nedavno je donijelo važnu odluku o organizaciji humanitarne akcije s ciljem podrške lokalnoj zajednici. Učenici će prikupljati donacije i provoditi različite aktivnosti kako bi pružili pomoć onima kojima je najpotrebnija. Ova akcija ima za cilj razvijanje empatije, solidarnos...
Slika

Obavještenje Vijeća učenika: Prijedlozi za unapređenje školskog okoliša

Vijeće učenika poziva sve učenike da podijele svoje prijedloge i ideje za unapređenje školskog okoliša. Vaši prijedlozi mogu obuhvaćati uređenje školskog dvorišta, dodatne sadržaje ili aktivnosti koje želite vidjeti u školi. Vijeće će prikupiti sve prijedloge i aktivno raditi na njihovoj realizaciji u s...
Slika

Vijeće učenika organizira radionicu o prevenciji vršnjačkog nasilja

Vijeće učenika organizira informativnu radionicu posvećenu prevenciji vršnjačkog nasilja. Radionica će se održati u školskoj biblioteci i bit će otvorena za sve učenike. Cilj radionice je podizanje svijesti o važnosti poštovanja, tolerancije i sigurnog školskog okruženja. Kroz razgovor, igre uloga i primj...
0 0
© 2024 juoslukavacgrad.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR